Количката Ви е празна.
за поръчки над 150лв. Офертата е валидна за всички продукти

Защита на личните данни

Политика за защита на личните данни

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни (Privacy notice) Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила новият регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.

В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на услуга - дистанционни продажби, „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "Solingen-Outlet.com" отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за закупуването на избраните от тях продукти и ги съхранява отговорно и законосъобразно.

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg, Уеб сайт: www.cpdp.bg

„Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "Solingen-Outlet.com", осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Чл. 1. (1) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин
"Solingen-Outlet.com" събира и обработва Вашите лични данни във връзка с покупката на почъчаните от Вас стоки, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:

Изрично получено съгласие от Вас като доброволно регистриран клиент;

Изпълнение на задълженията на „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД по договор относно дистанционна Ваша покупка;

Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД

За целите на легитимния интерес на „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "Solingen-Outlet.com"

(2) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД действа в качеството си на обработващ лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни:

Чл. 2. (1) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте, събира и обработва Вашите лични данни във връзка с покупката на почъчаните от Вас стоки, включително за следните цели:

създаване на профил чрез регистрация и осигуряване на пълна функционалност в онлайн магазин "Solingen-Outlet.com" при предоставянето на услугите ни индивидуализация на страна по договора; регистрация на клиент и доставка на поръчаните доброволно стоки.

обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга; изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформата.

подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за намаления, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас.

(2) „Солинген Онлайн Груп“ ЕООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:

законосъобразност, добросъвестност и прозрачност; ограничение на целите на обработване; съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни; точност и актуалност на данните; ограничение на съхранението с оглед постигане на целите; цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.

(3) При обработването и съхранението на личните данни, „Солинген Онлайн Груп“ ЕООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:

изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи. Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява „Солинген Онлайн Груп“ ЕООД

Чл. 3. (1) „Солинген Онлайн Груп“ ЕООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:

Регистрация на потребител в уебсайта и изпълнение на договор за дистанционна продажба на стоки, целта на тази операция е създаване на клиентски профил, който да бъде свързан с използваната услуга / дистанционна продажба.

Регистрация на потребител за целите на дистанционната продажба. Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Регистрация на потребител“ е допустима за извършване и предоставяне на достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.

Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране; Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, съгласно договора за предоставяне на услугата. Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават;

„Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "Solingen-Outlet.com" обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:

Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)

Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3)

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта "Solingen-Outlet.com" и закупуване на продукт или продукти, между „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД и респективно уебсайта "Solingen-Outlet.com" с Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес и имейл за технически контакт.

Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.

Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на продукт, между „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

Други данни, които „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД събира данни за използвания IP адрес.

Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.

Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;

Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.

Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за дистанционна продажба

Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

(3) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:

разкриват расов или етнически произход;

разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;

генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.

(4) Личните данни са събрани от „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД от лицата, за които се отнасят.

(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.

Срок на съхранение на личните Ви данни

Чл. 4. (1) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин
"Solingen-Outlet.com" съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви в уебсайта. След изтичането на този срок, „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин
"Solingen-Outlet.com" полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.

(2) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин
"Solingen-Outlet.com" Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора за дистанционна продажба, с оглед легитимни интереси на „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "
"Solingen-Outlet.com" или друго.

(3) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин
"Solingen-Outlet.com" съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.

Предаване на вашите лични данни за обработване

Чл. 5. (1) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин
"Solingen-Outlet.com" може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.

(2) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин
"Solingen-Outlet.com" Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации. Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "Solingen-Outlet.com" за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез попълване на формата във Вашия профил или чрез искане в свободен текст.

(2) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "Solingen-Outlet.com" може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.

Право на достъп

Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "Solingen-Outlet.com" потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с него, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

3) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "Solingen-Outlet.com" Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно.

Право на коригиране или попълване

Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в онлайн магазин
"Solingen-Outlet.com"

Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "Solingen-Outlet.com" изтриване на свързаните с Вас лични данни, „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "Solingen-Outlet.com" има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин
"Solingen-Outlet.com"

личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "Solingen-Outlet.com" не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане през опцията във Вашия профил или писмено искане, изпратено до „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните.

(4) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "Solingen-Outlet.com" не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

Право на ограничаване

Чл. 10. Вие имате право да изискате от „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "Solingen-Outlet.com" да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "Solingen-Outlet.com" да провери точността на личните данни;

обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

„Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "Solingen-Outlet.com" не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин
"Solingen-Outlet.com" имат преимущество пред Вашите интереси.

Право на преносимост

Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин
"Solingen-Outlet.com", директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин " Solingen-Burgas.com директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.

Право на получаване на информация

Чл. 12. Вие можете да поискате от „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "Solingen-Outlet.com" да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "
"Solingen-Outlet.com" може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.

Право на възражение

Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "
"Solingen-Outlet.com", които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.

Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 14. (1) Ако „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин
"Solingen-Outlet.com" установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин
"Solingen-Outlet.com"

е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; уведомяването би изисквало непропорционални усилия. не е длъжен да Ви уведомява, ако: е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността; е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви; уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Чл. 16. „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин
"Solingen-Outlet.com" не извършва трансфер на вашите данни към трети държави.

Други разпоредби

Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 19(1). „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин
"Solingen-Outlet.com" да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "Solingen-Outlet.com" действа в качеството на обработващ личните данни.

(2). В случаите по ал. 1, „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "Solingen-Outlet.com" действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "Solingen-Outlet.com" няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "Solingen-Outlet.com" няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин "Solingen-Outlet.com" в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата и функционалностите чрез нейния интерфейс.

Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на „Солинген Онлайн Груп “ ЕООД, чрез своя онлайн магазин
"Solingen-Outlet.com" използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни

Видове бисквитки, които използваме:

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане.

Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни.

Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт, Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси.

Авторски права © 2024 SOLINGEN-OUTLET.COM. Задвижвано от Zen Cart • Design by ZenCart-Template.com